fbpx

Värmetillverkare

Företag som tillverkar hela produkter för uppvärmning, som till exempel värmepumpar och värmepannor, måste kontinuerligt vidareutveckla sina produkter för att ligga i framkant.

Kundanpassade produkter är Impels specialitet. Vi ger våra kunder exakt den specialprodukt de kräver och ibland mer. Många gånger vidareutvecklar vi produkterna i flera olika modeller. Att arbeta tillsammans med oss är utvecklande, förenklande, besparande och lönande!

Egen produktionsanläggning

Impel har en egen produktionsanläggning där vi producerar speciallösningar åt våra kunder. Innan leverans testar vi noggrant både funktion och kvalitet. Vi erbjuder även en bra logistiklösning med både lagerhållning och ”just in time”-leveranser.

Våra kunder ställer höga krav på oss som underleverantörer och utvecklingspartners. Att få vara en föredragen partner betyder att vi måste generera vinst och förtjänst åt våra kunder, både genom förbättrad/förenklad arbetsinsats, men självklart även med prisfördelar.

Ett av marknadens bredaste VVS-sortiment

Impel erbjuder både kunskap och en gedigen produktmix. Vi har ett av marknadens bredaste standardsortiment vilket gör det möjligt att ta fram den bästa kundspecifika lösningen av hög kvalitet.

Tillbaka