fbpx

Värmefördelare

Kundgruppen värmefördelare har produkter som fördelar värme i olika fastigheter. Det kan vara fjärrvärmecentraler, shuntgrupper, golvvärmesystem mm. Det är mycket som ska stämma och kontrolleras innan värmen kan fördelas ut på ett korrekt sätt i huset.

Utvecklingen inom detta område är väsentligt då man ofta optimerar kundernas produkter för att nå den mest slimmade och nytänkande produktlösningen för sin marknad. Vi på Impel finns ofta med i denna utvecklingsfas. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment samt möjligheten att hjälpa till med utvecklingen av specialanpassade kopplingar, rör, expansionskärl, samlingsrör, säkerhetsventiler, avstängningsventiler med mera. Givetvis är dessa specialmontage åt våra kunder läckagetestade och förpackade enligt kundens önskemål.

Tillbaka